پیشنهاد ویژه!

5000 ممبر تضمینی از طریق پوش نوتیفیکیشن

تومان 525,000 تومان 450,000

پوش نوتیفیکیشن خدمتی نوین از ECTRAFFIC است که از راه تبلیغات در اپلیکیشن های اندروید انجام می شود . نمی دانید پوش نوتیفیکیشن چیست ؟ با ما همراه شوید

توضیحات

نحوه تبلیغ کانال : تبلیغات کانال انواع زیادی دارند که یک نوع آنها تبلیغات پوش نوتیفیکیشن می باشد
پوش نوتیفیکیشن نوعی خدمت نوین می باشد که در اپلیکیشن های اندروید انجام میشود
نحوه تبلیغ با پوش نوتیفکیشن :
پوش نوتیفیکیشن چند نوع می باشد

  1. پوش نوتیفیکیشن ارسال : ما نوعی خدمت داریم که در آن ارسال به کاربران را به شما می فروشیم که نرخ ارسال هر یک نفر 1.2 تومان یا 12 ریال می باشد
  2. پوش نوتیفیکیشن ممبر تضمینی : در این خدمات ما برای کانال یا گروه شما عضو تضمینی می آوریم و همه ی اعضا اختیاری و صرفا با تبلیغ وارد کانال یا گروه شما می شوند که تعرفه ی آن بابت هر هزار عضو 105000 تومان یا 1050000ریال می باشد .

پوش نوتیفیکیشن چیست :

این گیف مثالی از تبلیغات های پوش نوتیفیکیشن است: