2017-06-18

پوش نوتیفیکیشن

پوش نوتیفیکیشن

پوش نوتیفیکیشن

این تبلیغات یک نوع تبلیغاتی است که به تازگی در بازار مرسوم شده ما در این نوع تبلیغات برای اپلیکیشن و کانال شما تبلیغ انجام می دهیم که می توانید در قسمت فروشگاه نرخ این تبلیغات را مشاهده نمایید .
این تبلیغات توسط اپلیکیشن ها انجام می شود و به صورت اعلان یا نوتیفیکیشن به کاربران ارسال می شود
که این گیف مقابل مثالی از پوش نوتیفیکیشن است .

برای اطلاعات بیشتر با تلگرام ما در تماس باشید و برای خرید به صفحه ی فروشگاه سر بزنید .