2017-06-18

خرید ممبر تضمینی

اعضای تضمینی

ممبر


خرید ممبر تضمینی
تیم ما برای رضایت بیشتر مشتریان اقدام به فروش ممبر تضمینی کرده .
برخی از افراد تا اسم ممبر تضمینی می آید فکرشان سمت اعضای فیک یا تقلبی می رود در حالی که همیشه اینطور نیست
ممبر هایی که به صورت تضمینی به مشتریان فروخته می شوند در واقع نوعی قرارداد است که تیم به آنها قول می دهد با تبلیغات تعدادی عضو را وارد کانال یا گروه شما کند و حداقل تعداد اعضا هم 1000 عضو هست و همه ی اعضا هم صرفا با تبلیغ و به صورت اختیاری وارد کانال یا گروه شما می شوند و برای خرید ممبر تضمینی از سایت تبلیغاتی ectraffic صفحه ی فروشگاه را ببینید.