2017-06-18

تبلیغات برای شرکت ها

برندسازی

برند سازی

تبلیغات برای شرکت ها در مکان های مجازی و غیر مجازی صورت می گیرد مانند تابلو های اتوبان ها ، تلویزیون های بزرگ میدان های اصلی شهر و…
این نوع تبلیغات برای کانال های تلگرام و اپلیکیشن ها توصیه نمی شود چرا که بازدهی پوش نوتیفیکیشن و تبلیغات در سایت برای آنها بازدهی بیشتری دارد
شرکت ها می توانند بودجه ی خود را به ما اعلام کنند
کارشناسان ما برایشان برنامه ریزی و تبلیغ می کنند .
برای برند سازی با ما تماس بگیرید